Vše o dotaci "Oprav dům po babičce": Podmínky, nároky a rady pro žadatele

12.09.2023
Získejte maximum z nové dotace MŽP! Opravte dům po babičce s naším detailním průvodcem.

Jaké výhody vám přináší dotační program "Oprav dům po babičce"? Zjistěte, kolik finančních prostředků můžete získat a seznámte se s podmínkami a dalšími detaily nové dotace určené pro rekonstrukci historických nemovitostí.

Oživte rodinný dědictví: MŽP uvádí novou dotaci "Oprav dům po babičce"

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí oznámili dne 17. července nový dotační program s názvem "Oprav dům po babičce". Tento program je navržen k rekonstrukci starších rodinných domů, nicméně nabízí také možnost výstavby nového objektu na místě existujícího zchátralého domu. Klíčovým kritériem je, aby po dokončení rekonstrukce dům splňoval minimálně energetickou třídu B. Ačkoliv hlavním cílem dotace je zateplení objektu, lze ji spojit s dalšími energeticky úspornými opatřeními.

Celkový rozpočet dotace činí 55 miliard Kč, pocházejících ze zdrojů Evropské unie. Jeden žadatel může obdržet až 1 milion Kč, a to včetně bonusů za kombinaci různých úsporných opatření, příspěvků na dítě či lokalitu. Velkým plusem tohoto programu je, že, na rozdíl od programu Zelená úsporám, je dotace poskytnuta předem. Program "Oprav dům po babičce" začne již v září 2023.

Dotace "Oprav dům po babičce" – Podmínky a kritéria

Pokud máte v úmyslu komplexně zateplit starý rodinný dům, rekreační chatu či chalupu určenou k trvalému bydlení, tato dotace je pro vás. Klíčovým kritériem je, že musíte být majitelem dané nemovitosti a mít v ní nahlášené trvalé bydliště.

Podpora je určena výhradně pro ekonomicky aktivní fyzické osoby.

Projekt se musí týkat nemovitosti s pevnými základy, u které byla podána žádost o stavební povolení či ohlášení před datem 1. 7. 2013.

Existují však výjimky pro novostavby, jež vznikly na místě dříve zbouraného domu nebo chaty. V tomto kontextu je důležité, že půdorys nového objektu nesmí přesáhnout 350 m², musí odpovídat energetickým kritériím a výstavba nového objektu byla umožněna demolicí starší stavby. Příspěvek může pokrýt náklady na výstavbu obvodových zdí či střechy.

Beneficient dotace musí být vlastníkem domu a musí v něm mít trvalé bydliště minimálně 10 let od data rozhodnutí o poskytnutí podpory.

Maximální možný příspěvek na zateplení činí jeden milion korun. To v praxi znamená, že abyste získali plný milion, musí celkové náklady na zateplení dosáhnout alespoň dvou milionů korun, jelikož základní sazba dotace činí 50% nákladů.

Podpora se aplikuje i na náklady, které vznikly po 1. lednu 2021. Takže některé již realizované projekty mohou být také způsobilé.

Celková částka dotace může jednoho milionu korun výrazně překročit, jak demonstroval SFŽP v modelovém příkladu během prezentace tohoto programu.

"Oprav barák po babičce" – Přehled bonusů

K základní dotaci můžete získat řadu bonusových příspěvků. Je však důležité poznamenat, že maximální výše těchto bonusů nesmí překročit celkové prokázané výdaje spojené s rekonstrukcí.

 1. Rodinný bonus: Pokud máte v rodině nezaopatřené děti, můžete získat mezi 25 a 50 tisíci korun za každé dítě.
 2. Bonus za kombinaci opatření: Za každé další realizované opatření můžete získat bonus ve výši 10 tisíc korun. Seznam těchto opatření naleznete [zde].
 3. Ekologický bonus: Až 30 tisíc korun můžete získat za volbu environmentálně šetrných řešení při rekonstrukci.
 4. Regionální bonus: Pro oblasti, které jsou hospodářsky či sociálně znevýhodněné, je možné získat navýšení o 10 % z celkové dotace. Konkrétní seznam těchto území naleznete na oficiálních webových stránkách programu.

Kombinace dotací s programem Zelená úsporám: Přehled možných opatření a jejich hodnot

 1. Kotel na biomasu: 80–100 tisíc korun
 2. Kamna na biomasu: 45 tisíc korun
 3. Tepelné čerpadlo: 60–140 tisíc korun
 4. Napojení na dálkové teplo: 40 tisíc korun
 5. Solární kolektory: 45–60 tisíc korun
 6. Tepelné čerpadlo/fotovoltaika pro ohřev vody: 45 tisíc korun
 7. Fotovoltaické panely: od 60 tisíc korun výše
 8. Řízené větrání s rekuperací: 105 tisíc korun
 9. Recyklace tepla z odpadní vody: 5–50 tisíc korun
 10. Zelená střecha: 800–1000 korun za m2
 11. Využití dešťové vody: 23,5–105 tisíc korun
 12. Dobíjecí stanice pro elektromobily: 15 tisíc korun

Důležité informace:

 • Dotace pro kotel nebo kamna na biomasu je určena pro výměnu starého neekologického zařízení.
 • U tepelných čerpadel je možné získat dotaci při výměně elektrického vytápění či plynového kotle staršího 20 let.
 • Příspěvek na napojení na dálkové teplo se poskytuje pouze pro soustavy, které alespoň z poloviny využívají obnovitelné zdroje, recyklují odpadní teplo nebo kombinují výrobu tepla a elektřiny.

Zvýhodněné úvěry od stavebních spořitelen v rámci programu Oprav dům po babičce

Od roku 2024 nabídnou stavební spořitelny v rámci programu "Oprav dům po babičce" speciálně zvýhodněné úvěry. Ministr životního prostředí, Milan Hladík (KDU-ČSL), uvedl, že očekávaný úrok těchto úvěrů se bude pohybovat v rozmezí 3 až 4 procent. Navíc bude možné tento úrok fixovat po celou dobu splácení úvěru.

Jak podat žádost v rámci programu Oprav dům po babičce

Pokud máte zájem o dotaci z programu "Oprav dům po babičce", můžete se obrátit na krajské pobočky Státního fondu životního prostředí ČR. Od ledna 2024 vám také budou k dispozici stavební spořitelny, které vám poskytnou pomoc s vyřízením jak dotace, tak i zvýhodněného úvěru současně.

Elektronické žádosti můžete podávat přes Agendový informační systém. K přihlášení do systému budete potřebovat buď Identitu občana nebo Bank ID.

Podrobné informace o potřebných dokumentech a postupu podání žádosti naleznete v závazných pokynech programu "Oprav dům po babičce".